भर्ना खुल्यो @ Class 11

भर्ना खुल्यो ! भर्ना खुल्यो !! भर्ना खुल्यो !!!

यस सप्तगण्डकी बहुमुखी क्याम्पस, भरतपुरमा नयाँ शैक्षिक वर्ष २०७३/०७४ का लागि कक्षा ११ मा विज्ञान, कम्प्युटर विज्ञान, मानविकी, शिक्षा, व्यवस्थापन, होटल म्यानेजमेण्ट विषयमा भर्ना खुलेको सहर्ष जानकारी गराइन्छ ।

<<<प्रवेश परीक्षा >>> विज्ञान = असार १७ गते ............... मानविकी, व्यवस्थापन र शिक्षा= असार २२ गते

कक्षा सञ्चालन >>> २०७३ श्रावण २ गतेदेखि