वर्षे विदा सम्बन्धी सूचना

वर्षे विदा सम्बन्धी सूचना

मिति २०७३ जेष्ठ १६ गतेदेखि २०७३ आषाढ १३ गतेसम्म वर्षे विदा गरिएको ब्यहोरा सम्पूर्ण प्राध्यापक, कर्मचारी तथा विद्यार्थीहरुमा जानकारीका लागि सूचित गरिन्छ । साथै उक्त अवधिमा सार्वजनिक विदाका दिन बाहेक अन्य दिनमा बिहान ६ः०० बजेदेखि १२ः०० बजेसम्म क्याम्पस प्रशासन नियमित रुपमा सञ्चालन हुने ब्यहोरा जानकारी गराइन्छ ।

 

 

क्याम्पस प्रमुख